DVD „Kultúra nepočujúcich detí v slovenskom posunkovom jazyku“ boli nahraté vďaka projektu občianskemu združeniu DeafStudio s finančnou podporou od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré nám finančne podporili pri výrobe DVD s video rozprávkami.

Naším cieľom je pomôcť nepočujúcim deťom, ich pedagógom a ich rodičmi v oblasti vzdelávania, aby sa nepočujúce deti mali možnosť vzdelávať v materinskom jazyku – v slovenskom posunkovom jazyku, aby si vybudovali vzťah ku čítaniu kníh, aby sa postupne učili čítať s porozumením. Výhodou tohto projektu je dlhodobý prínos. Nová generácia nepočujúcich detí sa bude môcť pozerať na video-rozprávky v posunkovom jazyku a to je veľmi efektívna metodická pomôcka pre pedagógov aj rodičov pre osobnostný rozvoj detí. 

DVD obsahuje štyri rozprávky v slovenskom posunkovom jazyku: Statočné levíča Lambert, Morská víla, Princezná a žaba, Snehulienka a sedem trpaslíkov.

Môžete objednať DVD – cena je bezplatná, ale treba sami uhradiť poštovné a balné (2,50€). Ak máte záujem o ten DVD, napíšte mi na mail: info@deafstudio.net
POZOR – obmedzený počet kusov.

Úprimná vďaka patrí Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktorá finančne podporila tento projekt.