Cieľom projektu je podporiť kultúru komunity Nepočujúcich prostredníctvom vytvorenia série dokumentárnych videí o historických obdobiach na Slovensku z perspektívy nepočujúcich na základe rozhovorov s 10 nepočujúcimi seniormi, ktoré budú bilingválne (slovenský posunkový jazyk a titulky).

Úprimná vďaka patrí Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktorá finančne podporila tento projekt.