Chcete podporiť naše projekty a venovať nám 2% zo svojich zaplatených daní?

Podľa zákona o dani z príjmov môže daňovník poukázať 2% zaplatenej dane niektorej neziskovej
organizácii zameranej na rozvoj a ochranu ľudských práv, životného prostredia, zdravia, vzdelávania,
športu a kultúrnych hodnôt, ktorá je zaregistrovaná v centrálnom zozname Notárskej komory SR. V
prípade, že sa rozhodnete venovať nám 2% zo svojich daní, môžete postupovať podľa pokynov nižšie.
Zároveň nám môžete napísať, ktorý konkrétny projekt máte záujem podporiť.

Tlačivá na poukázanie 2 % pre zamestnancov na rok 2020 si môžete stiahnuť tu:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby je priamo na tlačive
daňového priznania. Výška poukázaného podielu musí byť minimálne 8 Eur a môže byť
rozdelená v prospech viacerých neziskových organizácií.

  • Ak ročné zúčtovanie preddavkov Vám vykonáva zamestnávateľ:

Požiadajte Vášho zamestnávateľa (mzdová učtáreň, ekonomické oddelenie) o vyplnenie a potvrdenie
tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti
Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% zaplatenej dane. Vyplnené tlačivá:
“Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti” a “Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky
2% zaplatenej dane” zašlite (doručte) najneskôr do 31. marca 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

  • Ak si daňové priznanie podávate sami:

Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby je priamo na tlačive
daňového priznania.
Výška poukázaného podielu musí byť minimálne 3,00€ a môže byť poukázaná iba v prospech jednej
neziskovej organizácie.

https://www.notar.sk/poberatel/

Údaje o prijímateľovi:
Názov: DeafStudio o.z.
IČO: 42086051
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Solivarská 1423/2, 080 05 Prešov

V prípade ďalších otázok nás neváhajte kontaktovať, e-mailom.

Kontaktná osoba: Roman Polášek
Adresa: Solivarská 1423/2, 080 05 Prešov
Email: info@deafstudio.net
Web stránka: https://deafstudio.net/2-z-dane/