Ciele projektu:

Zabezpečiť prístup a účasť študentov so sluchovým postihnutím prostredníctvom návrhu a vývoja školiaceho balíka, ktorý podporuje zručnosti v oblasti kódovania / robotiky, ktorý sa integruje do všetkých oblastí STEM (veda, technológia, inžinierstvo a matematika).

Predpoklad projektu:

Vývoj vzdelávacieho programu, ktorý zavádza robotiku a kódovanie pre ľudí s poruchou sluchu, bude riešiť potrebu práva na prístup a účasť zanedbávanej skupiny na príležitosti na vzdelávanie, zabezpečí ich účasť a začlenenie na digitalizovanom trhu práce, ako aj zvýšiť dostupnosť, rovnosť, vzdelávanie a odbornú prípravu.

Web: https://robotics4deaf.eu

Leták (leaflet): Robotics4Deaf Leaflet (SK)

Bulletiny (newsletters): ROBOTICS4DEAF – 1st Newsletter SK  ROBOTICS4DEAF – 2nd Newsletter SK  ROBOTICS4DEAF – 3rd Newsletter SK

 

Krátke zhrnutie nášho trojdňového školenia Robotics4Deaf pre učiteľov pracujúcich s nepočujúcimi deťmi

Začiatkom júla sa členovia nášho DeafStudia zúčastnili na trojdňovom projekte Robotics4Deaf – školení školiteľov, v rámci ktorého sa naučia používať a programovať so stavebnicou Lego Boost a na jeseň budú učiť aj žiakov a študentov.

Pripájam videozáznam zo školenia, na ktorom sa zúčastnilo 7 partnerských organizácií z Grécka, Cypru, Talianska, Poľska a Slovenska.

 

Pozvánka na Multiplier Event (multiplikačné podujatie) Robotics4Deaf

Multiplier Event (multiplikačné podujatie) Robotics4Deaf bude predstavená o našej práci za posledné 2 roky, o výsledkoch, ktoré sme dosiahli a čo pre vás bude výhodou.

 

Predbežný program:

17:00 – 17:05 – Úvod
17:05 – 17:20 – Prednáška: Robotika prostredníctvom posunkového jazyka: zabezpečenie prístupu a angažovanosti študentov so zdravotným postihnutím   (nepočujúcich alebo so sluchovým postihnutím) do digitálneho sveta kódovania a robotiky

17:20 – 17:35 – Webstránka a e-platforma
17:35 – 17:50 – Vzdelávacie materiály

17:50 – 18:05 – Ukážky práce s robotikou

18:05 – 18:30 – Diskusia

 
Články z Instagramu: