DeafStudio je občianske združenie, ktoré vzniklo koncom decembra 2008. Členmi DeafStudio sú mladí Nepočujúci. Venujú sa vzdelávaniu, informovaniu o kultúre  komunít  nepočujúcich.

 1. Cieľom DeafStudio je
  • zachovanie kultúrnych hodnôt nepočujúcich i počujúcich
  • podpora vzdelávania členov, sympatizantov i verejnosti
  • odovzdávanie a získavanie skúsenosti a informácií v obore
  • uspokojovanie umeleckých túžob členov
  • sebarealizovanie umeleckého rastu členov
  • objavovanie nových umeleckých zámerov
  • vytvorenie konfrontačného prostredia – zdroje inšpirácie
  • vytvorenie technického zázemia – zaistenie výpomoci
 1. Predmetom realizácie cieľov združenia je
  • uskutočňovanie výchovnej a vzdelávacej činnosti, poradenskej a konzultačnej činnosti, kultúrno-osvetovej činnosti,
  • zvyšovanie informovanosti, odbornej úrovne občanov, rodičov, študentov, detí a verejnosti prostredníctvom organizovania:
   1. kurzov, seminárov, prednášok, konferencií a workshopov,
   2. praktických stretnutí, športovo-rekreačnej činnosti,
   3. spolupráce s pedagógmi a študentmi vzdelávacích inštitúcii.

409495_4090430574287_1493529620_n

Roman Polášek

Predseda DeafStudio
Moderátor
Riadenie a smerovanie organizácie
Filmová produkcia

 


Pavel Škrabák

Asistent DeafStudio

 

 

 


10634181_788475097841398_15902919_n

Richard Demčák

Strih a úprava videa
Efekty

 

 


10333457_10152783322065466_3314553955828061125_o

Martin Humeňanský

Manažér sociálnych médií

 

 

 


736240_10201983682265306_60165718_o

Marek Kanaš

Projektový manažment

 

 

 


Katarína Polášková Vrábľová

Administratíva v organizácii