DeafStudio je občianske združenie, ktoré vzniklo koncom decembra 2008. Členmi DeafStudio sú mladí Nepočujúci. Venujú sa vzdelávaniu, informovaniu o kultúre  komunít  nepočujúcich.

 1. Cieľom DeafStudio je
 • zachovanie kultúrnych hodnôt nepočujúcich i počujúcich
 • podpora vzdelávania členov, sympatizantov i verejnosti
 • odovzdávanie a získavanie skúsenosti a informácií v obore
 • uspokojovanie umeleckých túžob členov
 • sebarealizovanie umeleckého rastu členov
 • objavovanie nových umeleckých zámerov
 • vytvorenie konfrontačného prostredia – zdroje inšpirácie
 • vytvorenie technického zázemia – zaistenie výpomoci
 1. Predmetom realizácie cieľov združenia je
 • uskutočňovanie výchovnej a vzdelávacej činnosti, poradenskej a konzultačnej činnosti, kultúrno-osvetovej činnosti,
 • zvyšovanie informovanosti, odbornej úrovne občanov, rodičov, študentov, detí a verejnosti prostredníctvom organizovania:
 1. kurzov, seminárov, prednášok, konferencií a workshopov,
 2. praktických stretnutí, športovo-rekreačnej činnosti,
 3. spolupráce s pedagógmi a študentmi vzdelávacích inštitúcii.

 


Roman Polášek

Predseda DeafStudio
Moderátor
Riadenie a smerovanie organizácie
Filmová produkcia


Katarína Polášková Vrábľová

Administratíva v organizácii


Richard Demčák

Obrazový strihač a animácie


Martin Humeňanský

Manažér sociálnych médií