Projekt je zameraný na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva v kontexte vojnových dejín a to dvoch historických období – 2. svetovej vojny a okupácie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 pričom informácie budú spracované v rámci jazykovej a kultúrnej menšiny Nepočujúcich na Slovensku (ako Nepočujúci prežívali dané obdobie, aké mali informácie, ako sa zapojili do spoločenského diania, ako hodnotia tieto dejiny s odstupom času) a zároveň budú primárne aj pre nich.

Realizované s finančnou podporou Ministerstva obrany Slovenskej republiky v rámci dotačného programu. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný DeafStudio.