O MADE PROJEKTE

MADE – Museum and Art education for Deaf Empowerment (Vzdelávanie v oblasti múzejníctva a umenia pre posilnenie Nepočujúcich) je projekt ERASMUS+ Mládež. Začal sa vo februári 2019 a bude trvať 24 mesiacov. Je v ňom osem projektových partnerov zo šiestich európskych krajín (Rakúsko, Írsko, Taliansko, Poľsko, Rumunsko a Slovensko).

Cieľom projektu je vyvinúť vzdelávací model pre vzdelávanie mladých Nepočujúcich ľudí vo veku 18 až 35 rokov, aby sa stali múzejnými sprievodcami pre Nepočujúcich návštevníkov múzeí. To vedie k väčšiemu začleneniu mladých ľudí do spoločnosti a do pracovného pomeru. Zároveň sa múzeá stávajú atraktívnejšími pre Nepočujúcich návštevníkov. Projekt sa zameriava na diverzifikáciu interpretačných nástrojov a postupov, priestorov a zbierok múzeí. Týmto spôsobom sa múzeá stávajú nástrojom na začlenenie nepočujúcich.

Prečo sa zamerať na múzeá a umenie?

Ľudia nepotrebujú odborné znalosti a vedomosti na to, aby umenie pochopili, a aby si ho užili. Dôležité je samotné umenie. Keď sa mladí Nepočujúci ľudia  zaškoľujú ako múzejní sprievodcovia, ostatní ľudia z komunity Nepočujúcich sa tiež zaujímajú o umenie. Takýto prístup mení vzťah medzi komunitou Nepočujúcich a múzejnou komunitou. To potom vytvára nové príležitosti a nové možnosti interpretácie umenia komunitou, ktorá komunikuje prostredníctvom vizuálneho jazyka.

Webstránka: https://www.madeproject.eu/?lang=sk