Príbeh p. Anny Revúckej a p. Ireny Lešickej o 2. svetovej vojne

Ochrana a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny Projekt je zameraný na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva v kontexte vojnových dejín a to dvoch historických období – 2. svetovej vojny a okupácie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 pričom informácie budú spracované v rámci jazykovej a kultúrnej menšiny Nepočujúcich…

Príbeh p. Vladimíra Zollera o okupácií Československa vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968

Ochrana a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny Projekt je zameraný na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva v kontexte vojnových dejín a to dvoch historických období – 2. svetovej vojny a okupácie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 pričom informácie budú spracované v rámci jazykovej a kultúrnej menšiny Nepočujúcich…

Príbeh p. Pavla Škrabáka st. o okupácií Československa vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968

Projekt je zameraný na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva v kontexte vojnových dejín a to dvoch historických období – 2. svetovej vojny a okupácie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 pričom informácie budú spracované v rámci jazykovej a kultúrnej menšiny Nepočujúcich na Slovensku (ako Nepočujúci prežívali dané obdobie, aké mali informácie, ako sa…

Príbeh p. Štefana Dugoviča o 2.svetovej vojne

Ochrana a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny Projekt je zameraný na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva v kontexte vojnových dejín a to dvoch historických období – 2. svetovej vojny a okupácie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 pričom informácie budú spracované v rámci jazykovej a kultúrnej menšiny Nepočujúcich…

Príbeh p. Jána Bobka o 2. svetovej vojne

Ochrana a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny Projekt je zameraný na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva v kontexte vojnových dejín a to dvoch historických období – 2. svetovej vojny a okupácie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 pričom informácie budú spracované v rámci jazykovej a kultúrnej menšiny Nepočujúcich…

Príbeh p. Jolany Adamovej o 2.svetovej vojne

Ochrana a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny. Projekt je zameraný na zachovanie a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva v kontexte vojnových dejín a v dvoch historických obdobiach – 2. svetovej vojny a okupácie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968. Informácie budú spracované v kontexte jazykovej a kultúrnej menšiny nepočujúcich na…