Príbeh p. Jolany Adamovej o 2.svetovej vojne

Ochrana a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny. Projekt je zameraný na zachovanie a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva v kontexte vojnových dejín a v dvoch historických obdobiach – 2. svetovej vojny a okupácie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968. Informácie budú spracované v kontexte jazykovej a kultúrnej menšiny nepočujúcich na…