Stránka „Kultúrny zážitok pre nepočujúcich detí v slovenskom posunkovom jazyku II“ boli nahraté vďaka projektu občianskemu združeniu DeafStudio s finančnou podporou od Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, ktoré nám finančne podporili pri výrobe videíi v slovenskom posunkovom jazyku

Naším cieľom je pomôcť nepočujúcim deťom, ich pedagógom a ich rodičmi v oblasti vzdelávania, aby sa nepočujúce deti mali možnosť vzdelávať v materinskom jazyku – v slovenskom posunkovom jazyku, aby si vybudovali vzťah ku čítaniu kníh, aby sa postupne učili čítať s porozumením. Výhodou tohto projektu je dlhodobý prínos. Nová generácia nepočujúcich detí sa bude môcť pozerať na video-rozprávky v posunkovom jazyku a to je veľmi efektívna metodická pomôcka pre pedagógov aj rodičov pre osobnostný rozvoj detí. 

Sú nahraté 6 rozprávok v slovenskom posunkovom jazyku: Aladin, Alica, Janko Fazuľa, O troch grošoch, Pinocchio a Snehová kráľovňa.

     

     

 

Úprimná vďaka patrí Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, ktorá finančne podporila tento projekt.