Cieľom nášho projektu je podporiť sociálne a profesijné začlenenie nepočujúcich mladých ľudí so zameraním na rozvoj digitálnych zručností vo všeobecnosti a na kódovanie a programovanie, pričom ich chceme naučiť nielen pasívne používať digitálne zariadenia, ale tiež im umožniť aktívne kódovať a učiť sa kódovať. Chceme preto zlepšiť ich digitálne a kódovacie zručnosti pomocou metodiky, ktorá uplatňuje európske odporúčania pre validáciu neformálneho a informálneho vzdelávania s cieľom uľahčiť uznávanie a prenos výsledkov vzdelávania, aby sa mohli exportovať do celej Európy.