Pekný deň ti prajem!

Sme skupina ľudí zo 7 organizácií v 7 európskych krajinách. Naše mená nájdete na našej webovej stránke (www.deafmuseums.eu).

Spoločne sme tímom stojiacim za projektom Múzea nepočujúcich. Projekt bude financovaný z prostriedkov EÚ, dátum začiatku realizácie projektu je 1. október 2020.

Naša motivácia? Myslíme si, že je dôležité, aby ľudia spolupracovali na ochrane dedičstiev Nepočujúcich, histórie Nepočujúcich. A nielen zachovať, ale aj: chrániť, zobrazovať a zdieľať!

Prečo? Pretože pre každého je dôležité obzrieť sa dozadu, obzrieť sa okolo, pozrieť sa dopredu. Spomenúť si, ako to bolo predtým. Dozvedieť sa o dôležitých ľuďoch, dôležitých udalostiach v minulosti. Prečo? Pretože to nám pomáha pochopiť súčasnosť

Rovnako dôležité je zachovať a zdieľať, aké sú veci TERAZ, aby ste nepočujúcim ľuďom pomohli, teraz i v budúcnosti, porozumieť ich životom, kultúre, svetu. História je dôležité. To nám pomáha pochopiť sami seba, naše komunity, náš svet.

Čo budeme robiť? Náš tím pripraví niekoľko „dobrých príkladov“, ktoré ukážu, čo môžeme urobiť my, vy, všetci pre zachovanie a zdieľanie dedičstva Nepočujúcich. Na našom webe vám povieme, čo sme robili a prečo, o tom, čo bolo alebo nebolo úspešné. Budeme diskutovať o všetkom so skúsenými profesionálmi múzeí. Spoločne to využijeme pri príprave základného kurzu múzejných zručností: „príručky“ pre ľudí, ktorí chcú pomôcť zachovať dedičstvo Nepočujúcich.

Čo môžeš urobiť? Navštívte náš web a stránku na Facebooku a často sa sem vracajte. Inšpirujte sa našim projektom, kopírujte naše dobré príklady a sami pripravte nové dobré vzory. Nájdite ľudí, ktorí by založili vaše vlastné „Múzeum Nepočujúcich“, veľké, malé alebo drobné, skutočné alebo na internete. A zdieľajte svoje skúsenosti s nami, so svetom!

Projekt Múzeum Nepočujúcich je spolufinancovaný z programu Európskej únie Erasmus +. Podpora Európskej komisie pri príprave tejto publikácie nepredstavuje schválenie jej obsahu, ktoré odráža iba názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.

Výstava  – zavesené tabule s históriou o našich osobnostiach, o prešovskej škole pre nepočujúcich, o našom slovenskom posunkovom jazyku a jeho uzákonení. 

ENGLISH VERSION

Exhibition – hanging boards with history about our personalities, about the Prešov school for the deaf, about our Slovak sign language and its enactment.