Cieľom projektu je predchádzať nežiaducim javom diskriminácie, prejavom násilia, tolerancie k hrubému správaniu a taktiež kriticky hodnotiť informácie rôznych charakterov u rizikovej skupiny osôb so sluchovým postihnutím v dospelom veku.

 

SPOLUFINANCOVANÝ Z DOTÁCIE

 

Celkovo to bude 11 videí.