Pozvánka na Multiplier Event (multiplikačné podujatie) Robotics4Deaf

Multiplier Event (multiplikačné podujatie) Robotics4Deaf bude predstavená o našej práci za posledné 2 roky, o výsledkoch, ktoré sme dosiahli a čo pre vás bude výhodou.   Predbežný program: 17:00 – 17:05 – Úvod17:05 – 17:20 – Prednáška: Robotika prostredníctvom posunkového jazyka: zabezpečenie prístupu a angažovanosti študentov so zdravotným postihnutím   (nepočujúcich alebo so sluchovým postihnutím) do…

Krátke zhrnutie nášho trojdňového školenia Robotics4Deaf pre učiteľov pracujúcich s nepočujúcimi deťmi

Začiatkom júla sa členovia nášho DeafStudia zúčastnili na trojdňovom projekte Robotics4Deaf – školení školiteľov, v rámci ktorého sa naučia používať a programovať so stavebnicou Lego Boost a na jeseň budú učiť aj žiakov a študentov. Pripájam videozáznam zo školenia, na ktorom sa zúčastnilo 7 partnerských organizácií z Grécka, Cypru, Talianska, Poľska a Slovenska.  

Pokročili sme v prvej fáze projektu ROBOTICS4DEAF – IO1

Pokročili sme v prvej fáze projektu ROBOTICS4DEAF – IO1 – základného výskumu, v ktorej sme vykonali štyri aktivity: 1. prieskum zameraný na mapovanie integrácie kódovania a robotických schopností 2. rozvoj národného a referenčného indexu 3. príručka, ktorá poskytuje prehľad vzdelávacích metód 4. rámec kompetencií – cieľom je poskytnúť hĺbkovú analýzu koncepcie modulov, zámerov a cieľov…