Career Paths Inclusive (Inkluzívna profesijná dráha) je projektom Erasmus+, ktorého hlavným cieľom je navrhovať, vyvíjať a testovať digitálne multimediálne nástroje kariérneho poradenstva v posunkovom jazyku. Nepočujúca mládež je schopná plánovať si svoju profesijnú dráhu svojpomocne vo svojom materinskom jazyku, a mladí Nepočujúci sa tak cítia oprávnení a plne informovaní pri výbere budúceho povolania.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.

Web: https://www.careerpathsinclusive.eu/sk/

Leták: STIAHNUŤ

 

 

VIDEÁ – POVOLANIA:

Domový technik

Kaderník

Asistent v lekárni

Sieťový administrátor

Zubná technička

Taxikár

Zlatník

Traktorista

Počítačový grafik

Sexuálna poradkyňa

Projektový manažér Erasmus+

Záhradníčka

Strážnik mestskej polície

Archivár

Elektromechanik

Maliar a natierač

Nepočujúci tlmočníci

Učiteľ

Údržbár zariadenia na servítky

Editorka vo verejnoprávnej televízii

Kuchár

Administratívna pracovníčka

Programátor webových stránok

Vychovávateľ

Tanečníčka a akrobatka

Lektor posunkového jazyka

Elektrikár

Barista

Prírodovedec

Fitness trénerka

Obrábač kovov

Sprievodca múzeom

Očný optik

Herečka

Národný projektový manažér

Filmár

Pizzérka

Obkladač

Animátor voľného času

Obrazový strihač

Lexikograf pre posunkový jazyk

Športový tréner nepočujúcich

Špecialista na hardvér

Fotograf

Predajca a opravár pomocných zariadení pre nepočujúcich