Career Paths Inclusive (Inkluzívna profesijná dráha) je projektom Erasmus+, ktorého hlavným cieľom je navrhovať, vyvíjať a testovať digitálne multimediálne nástroje kariérneho poradenstva v posunkovom jazyku. Nepočujúca mládež je schopná plánovať si svoju profesijnú dráhu svojpomocne vo svojom materinskom jazyku, a mladí Nepočujúci sa tak cítia oprávnení a plne informovaní pri výbere budúceho povolania.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.

Web: https://www.careerpathsinclusive.eu/sk/

Leták: STIAHNUŤ

 

 

 

Ak si chcete pozrieť Zoznam skladieb 45 profesijných videí, môžete kliknúť na Zoznam skladieb YouTube (YouTube Playlist) (pozri obrázok):

 

45 profesijných videí prostredníctvom Zoznamu skladieb YouTube (YouTube Playlist):