Career Paths Inclusive (Inkluzívna profesijná dráha) je projektom Erasmus+, ktorého hlavným cieľom je navrhovať, vyvíjať a testovať digitálne multimediálne nástroje kariérneho poradenstva v posunkovom jazyku. Nepočujúca mládež je schopná plánovať si svoju profesijnú dráhu svojpomocne vo svojom materinskom jazyku, a mladí Nepočujúci sa tak cítia oprávnení a plne informovaní pri výbere budúceho povolania.

Tento projekt bol financovaný s podporou Európskej Komisie.

Web: https://www.careerpathsinclusive.eu/sk/

Leták: STIAHNUŤ

 

 

VIDEÁ – POVOLANIA:

Domový technik

Kaderník

Asistent v lekárni

Sieťový administrátor

Zubná technička

Taxikár

Zlatník

Traktorista

Počítačový grafik

Sexuálna poradkyňa

Projektový manažér Erasmus+

Maliar a natierač

Nepočujúci tlmočníci

Učiteľ

Údržbár zariadenia na servítky

Editorka vo verejnoprávnej televízii

Kuchár

Administratívna pracovníčka

Programátor webových stránok

Vychovávateľ

Tanečníčka a akrobatka

Lektor posunkového jazyka

Obrábač kovov

Sprievodca múzeom

Očný optik

Herečka

Národný projektový manažér

Filmár

Pizzérka

Obkladač

Animátor voľného času

Obrazový strihač

Lexikograf pre posunkový jazyk

Predajca a opravár pomocných zariadení pre nepočujúcich