Sponzori a partneri
Ďakujeme! Tak bohatú činnosť by sme nemohli vykonávať bez Vašej pomoci.

Partneri:

Touto cestou srdečne ďakujeme všetkým našim sponzorom, vrátane pre nás známych i neznámych firiem a jednotlivcov, ktorí prispeli 2% dane na našu činnosť.

Sponzori: