Ten projekt sa týka životného prostredia a zmeny klímy. Životné prostredie je náš svet a zahŕňa všetky prírodné materiály a živé bytosti.

Čo je zmena klímy? Klima je priemerne počasie na mieste po mnoho rokov. Zmena klímy znamená, že dochádza k zmenám v priemernom počasí.

Klimatické zmeny sa deje všade vo svete. Činnosti na ochranu životného prostredia a zastavenie zmeny klímy musia byť inkluzívne a prístupné pre všetkých. Osoby so zdravotným postihnutím potrebujú informácie o našom životnom prostredí a zmene klímy.

Tieto informácie budú v jednoduchom (ľahko čitateľnom) jazyku a v posunkovom jazyku.

Na tomto projekte spolupracujeme  s mladými nepočujúcimi ľuďmi a mladými ľuďmi so zdravotným postihnutím – s 5 organizáciami z  5  krajín:. Rakúsko, Holandsko, Slovensko, Maďarsko a Belgicko.

Chceme pomôcť ľuďom so zdravotným postihnutím rozvíjať zelené zručnosti – znalosti a informácie o činnostiach na ochranu nášho životného prostredia.

Chceme pripraviť informácie o našom životnom prostredí v rôznych jazykoch  – v jednoduchom jazyku a v posunkovom jazyku.

Chceme vytvoriť nástroje – aplikáciu pre mobily,tablet a počítač

Chceme vyvinúť školiace materiály o zelených témach.

Chceme vyvinúť test na zistenie vašej uhlíkovej stopy.

Spolu s mladými ľuďmi chceme vytvoriť prístupné zelené kampane a usmernenia pre kampane.

 

webstránka: https://deafclimateaction.eu/sk/hlavna-stranka/