Krátke zhrnutie nášho trojdňového školenia Robotics4Deaf pre učiteľov pracujúcich s nepočujúcimi deťmi

Začiatkom júla sa členovia nášho DeafStudia zúčastnili na trojdňovom projekte Robotics4Deaf – školení školiteľov, v rámci ktorého sa naučia používať a programovať so stavebnicou Lego Boost a na jeseň budú učiť aj žiakov a študentov. Pripájam videozáznam zo školenia, na ktorom sa zúčastnilo 7 partnerských organizácií z Grécka, Cypru, Talianska, Poľska a Slovenska.