Príbeh p. Pavla Škrabáka st. o okupácií Československa vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968

Projekt je zameraný na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva v kontexte vojnových dejín a to dvoch historických období – 2. svetovej vojny a okupácie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 pričom informácie budú spracované v rámci jazykovej a kultúrnej menšiny Nepočujúcich na Slovensku (ako Nepočujúci prežívali dané obdobie, aké mali informácie, ako sa…