Тут вся інформація про глухих українських біженців у Східній Словаччині, точніше в місті Пряшів.
Here all information about deaf Ukrainian refugees in eastern Slovakia, more precisely in the city of Presov.
Tu nájdete všetky informácie o nepočujúcich ukrajinských utečencoch na východnom Slovensku, presnejšie v meste Prešov.

Contact/Контакти:
Roman Polášek

+421 917 980 305

Telegram, WhatApps, Instagram (@rpolasek10)

Інформація для українців, що прибувають у Словаччину
Information for Ukrainians entering Slovak republic
Informácie pre Ukrajincov vstupujúcich do Slovenskej republiky

https://ua.gov.sk

DeafStudio надасть глухим біженцям війни солідарності з України зону відпочинку для кави та зону відпочинку + ігрову зону для дітей місткістю приблизно 20 осіб.

DeafStudio will provide the solidarity war deaf refugees from Ukraine with a sitting area for coffee and a relaxation area + play area for children with a capacity of approximately 20 people.

DeafStudio poskytne solidárnym vojnovým nepočujúcim utečencom z Ukrajiny priestor na posedenie pri káve a oddychový priestor + detský kútik s kapacitou približne 20 osôb.

Адреса/Address/Adresa: DeafStudio, Solivarska 1423/2, 080 01 Prešov, Slovakia

Контакти/Contact/Kontakt: Roman Polášek – +421 917 980 305

Website/веб-сайт: DeafStudio

KC ANEPS Prešov забезпечить кавову зону відпочинку та зону відпочинку на близько 50 осіб для глухих біженців війни з України на знак солідарності.

KC ANEPS Prešov will provide a coffee sitting area and a relaxation area with a capacity of about 50 persons for war deaf refugees from Ukraine in solidarity.

KC ANEPS Prešov poskytne solidárne posedenie pri káve a oddychovú zónu s kapacitou približne 50 osôb pre vojnových nepočujúcich utečencov z Ukrajiny.

Адреса/Address/Adresa: Krajske centrum ANEPS Prešov, Požiarnicka 3967/17, 080 01 Prešov, Slovakia

Відповідальність/Responsibility/Zodpovednosť: Pavol Ainter

Website/веб-сайт: Krajské centrum ANEPS Prešov