Internetová televízia pre Nepočujúcich – Emerson Romero, priekopník skrytých titulkov

Projekt :“Internetová televízia pre Nepočujúcich – zvyšovanie informovanosti o svete Nepočujúcich a ich kultúry.“ Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu informácií o svete nepočujúcich a ich kultúre v internetovej televízii www.deafstudio.net. Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Uvádzam o osobnosti histórie Nepočujúcich – o Nepočujúcom hercovi nemých filmov Emerson  Romero, ktorý vymyslel skryté titulky.…

Internetová televízia pre Nepočujúcich – Don Jaime, Nepočujúci vojvoda zo Segovia (Španielsko)

Projekt :“Internetová televízia pre Nepočujúcich – zvyšovanie informovanosti o svete Nepočujúcich a ich kultúry.“ Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu informácií o svete nepočujúcich a ich kultúre v internetovej televízii www.deafstudio.net. Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Uvádzam o osobnosti histórie Nepočujúcich – o Nepočujúcom vojvodovi Don Jaime zo Segovia    Ak vám automaticky…

Internetová televízia pre Nepočujúcich – Automobilový veterán

Projekt :“Internetová televízia pre Nepočujúcich – zvyšovanie informovanosti o svete Nepočujúcich a ich kultúry.“ Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu informácií o svete nepočujúcich a ich kultúre v internetovej televízii www.deafstudio.net. Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Uvádzam o osobnosti histórie Nepočujúcich – o automobilovom veteránovi.   Ak vám automaticky neidú titulky, môžte si…

Deaf Journalism Europe (Európska žurnalistika Nepočujúcich): Európska únia poskytuje dotácie na zlepšenie žurnalistiky v komunite Nepočujúcich

Prešov, 1. mája – Konzorcium siedmich mediálnych organizácií, ktoré vedú nepočujúci, pozostávajúce z Turkoois (Holandsko), Visual Box (Belgicko-Flámsko), Media’Pi! (Francúzsko), DeafStudio (Slovensko), manua (Nemecko), Fenice Turchese (Taliansko) a Teckenbro (Švédsko) s potešením oznamuje úspešné získanie dotácie z Európskej únie pre Deaf Journalism Europe (DJE). Cieľom tohto prelomového projektu je vytvoriť žurnalistiku Nepočujúcich v Európe, udržiavať…

Internetová televízia pre Nepočujúcich – Charles Reed – prvý nepočujúci riaditeľ pošty

Projekt :“Internetová televízia pre Nepočujúcich – zvyšovanie informovanosti o svete Nepočujúcich a ich kultúry.“ Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu informácií o svete nepočujúcich a ich kultúre v internetovej televízii www.deafstudio.net. Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Uvádzam o osobnosti histórie Nepočujúcich – o prvom nepočujúcom poštmajstrovi (riaditeľovi pošty““.   Ak vám automaticky neidú…

Internetová televízia pre Nepočujúcich – Medzinárodný týždeň nepočujúcich 2022 v Žiline

Projekt :“Internetová televízia pre Nepočujúcich – zvyšovanie informovanosti o svete Nepočujúcich a ich kultúry.“ Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu informácií o svete nepočujúcich a ich kultúre v internetovej televízii www.deafstudio.net. Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Dávam reportáž o akcii „Medzinárodný týždeň nepočujúcich  – 19.09.2022 – 25.09.2022 v Žiline“   Ak vám automaticky neidú titulky,…

„Ukážme mladým nepočujúcim pozitívne vzory 3“ – riaditeľka

Finišujeme s projektom „Ukážme mladým nepočujúcim pozitívne vzory 3“   Projekt je zameraný na rozvoj kultúry znevýhodnenej skupiny osôb so sluchovým postihnutím a to najmä pre mládež. Náš tím DeafStudio spracoval do pekných a kvalitných video príbehov rozhovory s 4 nepočujúcimi osobami o ich živote od detstva, o tom ako sa mali v škole, o…

„Ukážme mladým nepočujúcim pozitívne vzory 3“ – Programátor

Finišujeme s projektom „Ukážme mladým nepočujúcim pozitívne vzory 3“   Projekt je zameraný na rozvoj kultúry znevýhodnenej skupiny osôb so sluchovým postihnutím a to najmä pre mládež. Náš tím DeafStudio spracoval do pekných a kvalitných video príbehov rozhovory s 4 nepočujúcimi osobami o ich živote od detstva, o tom ako sa mali v škole, o…

„Ukážme mladým nepočujúcim pozitívne vzory 3“ – Lepič

Finišujeme s projektom „Ukážme mladým nepočujúcim pozitívne vzory 3“   Projekt je zameraný na rozvoj kultúry znevýhodnenej skupiny osôb so sluchovým postihnutím a to najmä pre mládež. Náš tím DeafStudio spracoval do pekných a kvalitných video príbehov rozhovory s 4 nepočujúcimi osobami o ich živote od detstva, o tom ako sa mali v škole, o…

„Ukážme mladým nepočujúcim pozitívne vzory 3“ – Fitneska

  Finišujeme s projektom „Ukážme mladým nepočujúcim pozitívne vzory 3“   Projekt je zameraný na rozvoj kultúry znevýhodnenej skupiny osôb so sluchovým postihnutím a to najmä pre mládež. Náš tím DeafStudio spracoval do pekných a kvalitných video príbehov rozhovory s 4 nepočujúcimi osobami o ich živote od detstva, o tom ako sa mali v škole,…

Príbeh p. Anny Revúckej a p. Ireny Lešickej o 2. svetovej vojne

Ochrana a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny Projekt je zameraný na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva v kontexte vojnových dejín a to dvoch historických období – 2. svetovej vojny a okupácie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 pričom informácie budú spracované v rámci jazykovej a kultúrnej menšiny Nepočujúcich…

Príbeh p. Vladimíra Zollera o okupácií Československa vojskami Varšavskej zmluvy v roku 1968

Ochrana a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva so zameraním na vojenské dejiny Projekt je zameraný na ochranu a rozvoj historického a kultúrneho dedičstva v kontexte vojnových dejín a to dvoch historických období – 2. svetovej vojny a okupácie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968 pričom informácie budú spracované v rámci jazykovej a kultúrnej menšiny Nepočujúcich…