Internetová televízia pre Nepočujúcich – Charles Reed – prvý nepočujúci riaditeľ pošty

Projekt :“Internetová televízia pre Nepočujúcich – zvyšovanie informovanosti o svete Nepočujúcich a ich kultúry.“ Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu informácií o svete nepočujúcich a ich kultúre v internetovej televízii www.deafstudio.net. Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Uvádzam o osobnosti histórie Nepočujúcich – o prvom nepočujúcom poštmajstrovi (riaditeľovi pošty““.   Ak vám automaticky neidú…