Predchádzanie nežiaducim spoločenským javom na internete prostredníctvom informácií v slovenskom posunkovom jazyku – „Záver“

Počas letných prázdnin sme postupne pridávali nové vzdelávacie videá v slovenskom posunkovom jazyku s titulkami v rámci projektu : „Predchádzanie nežiaducim spoločenským javom na internete prostredníctvom informácií v slovenskom posunkovom jazyku.“, ktorý bol spolufinancovaný z dotácie Úradu vlády SR.  Celkovo sme ich uverejnili 10 a dnes pridám posledné video. Celkovo teda máme 11 videí. Cieľom…