Pozvánka na Multiplier Event (multiplikačné podujatie) Spread the Sign (STS)- 360°

Multiplier Event (multiplikačné podujatie Spread the Sign -360° bude predstavená o našej práci za posledné 3 roky, o výsledkoch, ktoré sme dosiahli a čo pre vás bude výhodou.   Predbežný program: 16:00 – 16:05 – Úvod 16:05 – 16:20 – Prednáška: Spread the Sign  – 360° 16:20 – 16:30 – Webstránka 16:30 – 16:40 –…