Súťaž o najlepšie video 2014

Chceme vám oznámiť, že sme pre Vás pripravili „Súťaž o najlepšie video“, ktorá bola na akcii „Poď s nami 2″. Táto súťaž bola vtedy ukončená a teraz opäť začína… !Prihláška do 19. septembra 2014! [googlemap address=“Dukla, Námestie legionárov 080 01 Prešov“ width=“636″ height=“200″ position=“left“] Jazyk – Slovenský posunkový jazyk Titulky – Slovenský jazyk