Internetová televízia pre Nepočujúcich – Roger Demosthenes O’Kelly, černošský nepočujúci-nevidiaci právnik

Projekt :“Internetová televízia pre Nepočujúcich – zvyšovanie informovanosti o svete Nepočujúcich a ich kultúry.“ Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu informácií o svete nepočujúcich a ich kultúre v internetovej televízii www.deafstudio.net. Projekt bol spolufinancovaný z dotácie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky. Uvádzam o osobnosti histórie Nepočujúcich –  Roger Demosthenes O’Kelly, bol prvým černošským nepočujúcim-nevidiacim právnikom v Amerike. Ak vám automaticky…