Povolanie – “Nepočujúci tlmočník do posunkového jazyka” v SPJ

Predstavujeme vám jednu z rôznych profesií. Teraz vám ukážeme video o profesii v slovenskom posunkovom jazyku – „nepočujúci tlmočník do posunkového jazyka“. Videá boli vytvorené ako súčasť projektu Career Paths Inclusive (Inkluzívna profesijná dráha) od Erasmus+ English versionWe present you one of the different professions. Now we will show you a video about the profession in…