Pozvánka na školenie – múzeum

Dovoľujeme si pozvať Vás na školenie – „Školenie pre realizátorov bezbariérového prístupu nepočujúcich návštevníkov múzeí – oblasť východného Slovenska (1.etapa) aj oblasť západného Slovenska (2.etapa)“ Termín a miesto školenia: Prešov             5. – 8. marca 2020 Trnava             12. – 15. marca 2020 Účasť na školenie je bezplatná. Ubytovanie a stravovanie sú zabezpečené z projektu MK SR. Prihlásiť  sa…