Vyúčtovanie verejnej zbierky „Film a animácia“  – PDF dokument