Súťaž o najlepšie video 2014

Chceme vám oznámiť, že sme pre Vás pripravili „Súťaž o najlepšie video“, ktorá bola na akcii „Poď s nami 2″.
Táto súťaž bola vtedy ukončená a teraz opäť začína…
!Prihláška do 19. septembra 2014!

Jazyk – Slovenský posunkový jazyk
Titulky – Slovenský jazyk