Ako nám môžete zaslať video? Súťaž o najlepšie video

Ako nám posielate video? Súťaž o najlepšie video – DeafStudio
Máte 3 možnosti viz. video 🙂

Jazyk – Slovenský posunkový jazyk
Titulky – Slovenský jazyk